23 Октомври, 2017

София Design Week 2013

от Елиа Недков 

За своето участие в Sofia Design Week, Елиа Недков, един от най-успешните български дизайнери в чужбина, е избрал да подчертае важността на нашето внимание към заобикалящия ни свят, на начина по който гледаме на нещата и нещо скъпо за него самия - деликатността на подхода. Инсталацията е изградена от два примера, две теми, два конструктивни елемента: вътре и вън, отвътре-навън и отвън-навътре. Единият, обект от професионалната същност, а другият - от личната същност, обединени от обща естетика.